Assignatura: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup 16_17.MDMC_ALC


Dates d'inici i fi

Des del 28/07/17 fins al 13/08/17

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana


Professorat

Beatriz Carceller Fontestad
Pablo Ferreirós Bennett
David Juárez Varón