Assignatura: PRACTICAS DE EMPRESA

Crèdits

30 ECTS

Grup

Grup 16_17.MDMC_ALC


Dates d'inici i fi

Des del 13/01/17 fins al 31/07/18

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana