Assignatura: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup 16_17. DEU MKT


Dates d'inici i fi

Des del 28/10/16 fins al 14/01/17

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana


Professorat

Manuel Exposito Langa
Mari Cruz Fernández Madrid