Assignatura: PROYECTO DE MARKETING APLICADO

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup 16_17. DEU MKT


Dates d'inici i fi

Des del 28/10/16 fins al 14/01/17

Horari

ND


Professorat

Mari Cruz Fernández Madrid
David Juárez Varón