Assignatura: PRACTICAS DE EMPRESA

Crèdits

20 ECTS

Grup

Grup 16_17. DEU MKT


Dates d'inici i fi

Des del 28/10/16 fins al 31/12/17

Horari

ND