Assignatura: PRACTICAS DE EMPRESA TTPP

Crèdits

24 ECTS

Grup

Grup 17-18


Dates d'inici i fi

Des del 29/09/17 fins al 21/07/18

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana