Asignatura: ENFOCAMENTS METODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGUES

Créditos

1 ECTS

Grupo

Grupo 17/18


Fechas de inicio y fin

Del 2/10/17 al 8/10/17

Horario

ND


Profesorado

Josepa Costa Murcia