Asignatura: ENFOCAMENTS METODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGUES AICL

Créditos

2 ECTS

Grupo

Grupo 17/18


Fechas de inicio y fin

Del 9/10/17 al 22/10/17

Horario

ND


Profesorado

Josepa Costa Murcia