Asignatura: ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA

Créditos

2 ECTS

Grupo

Grupo 17/18


Fechas de inicio y fin

Del 23/10/17 al 5/11/17

Horario

ND


Profesorado

Elisa Giner i Salvà