Asignatura: ESTRATEGIES PER A LA COMPRENSIO I LA PRODUCCIO DE TEXTOS ESCRITS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

Créditos

2 ECTS

Grupo

Grupo 17/18


Fechas de inicio y fin

Del 8/1/18 al 21/1/18

Horario

ND


Profesorado

Alexandre Navarro i Tomàs