Asignatura: PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

Créditos

1 ECTS

Grupo

Grupo 17/18


Fechas de inicio y fin

Del 1/04/18 al 31/05/18

Horario

ND


Profesorado

Francesca Romero Forteza