Assignatura: PRÁCTICAS EMPRESA

Crèdits

24 ECTS

Grup

Grup 17_18_DISMOLD


Dates d'inici i fi

Des del 20/10/17 fins al 31/12/18

Horari

ND