Assignatura: PROTOTIPADO RÁPIDO

Crèdits

2 ECTS

Grup

Grup 17_18_DISMOLD


Dates d'inici i fi

Des del 19/01/18 fins al 02/02/18

Horari

MATÍ I VESPRADA
viernes tarde, sábado mañana


Professorat

Santiago Ferrandiz Bou
Miguel Ángel Peydró Rasero