Assignatura: HERRAMIENTAS PARA LA INTERNACIONALIZACION

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup 17/18 Alcoy


Dates d'inici i fi

Des del 01/10/18 fins al 31/10/18

Horari

VESPRADA
viernes tarde


Professorat

Ana Maria Garcia Bernabeu
Fernando Mayor Vitoria