Assignatura: DIRECCION ESTRATEGICA Y MARKETING

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup GestClin18


Dates d'inici i fi

Des del 21/10/19 fins al 19/01/20

HorariProfessorat

Juan Vicente Oltra Gutierrez