Assignatura: ETICA, DERECHO Y SALUD

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup GestClin18


Dates d'inici i fi

Des del 20/04/20 fins al 30/09/20

HorariProfessorat

Juan Carlos Siurana Aparisi