Assignatura: INTRODUCCION A LOS METODOS ESTADISTICOS

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup M_Hosp17


Dates d'inici i fi

Des del 15/10/18 fins al 28/02/19

Horari

ND


Professorat

Nieves Martinez Alzamora