Assignatura: GESTION DE PROCESOS Y OPERACIONES

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup M_Hosp17


Dates d'inici i fi

Des del 21/01/19 fins al 31/05/19

Horari

ND


Professorat

Carlos Enrique De Andrés Martínez