Assignatura: MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup M_Hosp17


Dates d'inici i fi

Des del 22/04/19 fins al 30/09/19

Horari

ND


Professorat

Julia Osca Lluch