Assignatura: PLANIFICACION Y GESTION DE ENFERMEDADES

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup M_Hosp17


Dates d'inici i fi

Des del 22/04/19 fins al 30/09/19

Horari

ND


Professorat

José Luis Trillo Mata
Ruth Usó Talamantes