Asignatura: ENFOCAMENTS MÈTODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES

Créditos

1 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 7/01/20 al 12/01/20

HorarioProfesorado

Josepa Costa Murcia