Asignatura: ENFOCAMENTS METODES CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L'APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGUES AICL

Créditos

2 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 13/01/20 al 26/01/20

HorarioProfesorado

Josepa Costa Murcia