Asignatura: ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA

Créditos

2 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 14/10/19 al 27/10/19

Horario

ND


Profesorado

Elisa Giner i Salvà