Asignatura: ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA

Créditos

2 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 30/09/19 al 13/10/19

HorarioProfesorado

Elisa Giner i Salvà