Asignatura: ESTRATEGIES PER A LA COMPRENSIO I LA PRODUCCIO DE TEXTOS ESCRITS PER A L'ACTIVITAT DOCENT

Créditos

2 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 9/12/19 al 22/12/19

HorarioProfesorado

Alexandre Navarro i Tomàs