Asignatura: CREACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L'AULA AICL DISSENY DE SISTEMES D'AVALUACIÓ

Créditos

4 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 10/02/20 al 9/03/20

HorarioProfesorado

Josepa Costa Murcia
Joaquim López Rio