Asignatura: PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

Créditos

1 ECTS

Grupo

Grupo 19/20


Fechas de inicio y fin

Del 10/03/20 al 29/05/20

HorarioProfesorado

Alexandre Navarro i Tomàs
Francesca Romero Forteza