Assignatura: SiPAQ-4 Diseño de Funciones Definidas por el Usuario con Simulink y Xcos

Crèdits

2 ECTS

Grup

Grup 19-DEUSiPAQ


Dates d'inici i fi

Des del 02/03/20 fins al 29/05/20

HorariProfessorat

Iván Domínguez Candela
Vanesa Gladys Lo Iacono Ferreira
Juan Ignacio Torregrosa López