Assignatura: SiPAQ-7 Introducción a las Redes Neuronales con Matlab y Scilab

Crèdits

2 ECTS

Grup

Grup 19-DEUSiPAQ


Dates d'inici i fi

Des del 02/03/20 fins al 29/05/20

HorariProfessorat

Juan Pedro Huertas Rubio
Vanesa Gladys Lo Iacono Ferreira
Juan Ignacio Torregrosa López