Assignatura: SiPAQ-8 Introducción a los diagramas de procesos con Visio y DIA

Crèdits

1 ECTS

Grup

Grup 19-DEUSiPAQ


Dates d'inici i fi

Des del 02/03/20 fins al 29/05/20

HorariProfessorat

Erika De Oliveira Jardim
Vanesa Gladys Lo Iacono Ferreira