Assignatura: SiPAQ-9 Introducción al uso de Simuladores de Procesos Industriales

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup 19-DEUSiPAQ


Dates d'inici i fi

Des del 02/03/20 fins al 29/05/20

HorariProfessorat

Iván Domínguez Candela
Juan Pedro Huertas Rubio
Vanesa Gladys Lo Iacono Ferreira
Juan Ignacio Torregrosa López