Assignatura: VALORACION PARA LA CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE TASACIONES

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup 19/20 CI Y TAS


Dates d'inici i fi

Des del 01/10/19 fins al 30/06/20

HorariProfessorat

María Teresa Caballer Martínez
Elena De la Poza Plaza