Assignatura: VALORACION PERICIAL

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup 19/20 CI Y TAS


Dates d'inici i fi

Des del 01/10/19 fins al 30/06/20

Horari



Professorat

Elena Maura García