Assignatura: PRÁCTICAS DE EMPRESA

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup ESPAÑA 19/20


Dates d'inici i fi

Des del 01/04/20 fins al 31/07/20

Horari