Assignatura: CREACION Y GESTION DE NEGOCIOS VIRTUALES

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup ESPAÑA 19/20


Dates d'inici i fi

Des del 01/10/19 fins al 30/11/19

HorariProfessorat

Rocío Cortés Grao
Daniel Palacios Marqués
Jesus Ruiz Garcia