Assignatura: GESTION DE CONTENIDOS EN INTERNET

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup ESPAÑA 19/20


Dates d'inici i fi

Des del 01/02/20 fins al 30/03/20

HorariProfessorat

Jose Ignacio Orero Lillo
Francisco José Villar Villanueva