Assignatura: MODELOS DE NEGOCIO Y TECNOLOGIAS MOVILES

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup ESPAÑA 19/20


Dates d'inici i fi

Des del 01/12/19 fins al 30/01/20

HorariProfessorat

Carlos Alberto Devece Carañana
Carlos Llopis Albert