Assignatura: COMERCIO EXTERIOR

Crèdits

4 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 17/10/19 fins al 31/12/19

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana y tarde


Professorat

Espluges Mota Carlos
Celestino Suárez Burguet