Assignatura: GESTIÓN AVANZADA DE EQUIPOS

Crèdits

3 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 01/11/19 fins al 31/01/20

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana


Professorat

Juan Miguel Bernat Escudero