Assignatura: ADUANAS

Crèdits

2,5 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 20/11/19 fins al 31/01/20

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana


Professorat

Mercedes Cano Martínez