Assignatura: INTERNACIONALIZACIÓN

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 01/02/20 fins al 30/03/20

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana


Professorat

Jorge Madorell Blasco