Assignatura: POLÍTICA DE TRANSPORTES

Crèdits

1 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 01/03/20 fins al 15/04/20

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana


Professorat

Roser Obrer Marco