Assignatura: TRANSPORTE TERRESTRE

Crèdits

3,5 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 15/02/20 fins al 30/06/20

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana


Professorat

Carlos Fco. Prades Torres