Assignatura: TRANSPORTE FERROVIARIO

Crèdits

1,5 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 15/03/20 fins al 30/06/20

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana


Professorat

Roser Obrer Marco