Assignatura: PLANIFICACIÓN PORTUARIA

Crèdits

4,5 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 20/11/19 fins al 30/06/20

Horari

MATÍ I VESPRADA
jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana


Professorat

José Aguilar Herrando
Vicent Esteban Chapapria
Arturo Monfort Mulinas
Francesc Sánchez Sánchez