Assignatura: TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Crèdits

6 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 01/05/20 fins al 31/07/20

Horari

ND


Professorat

José Aguilar Herrando
Vicent Esteban Chapapria
Maria Esther Gómez Martín
Arturo Monfort Mulinas
Roser Obrer Marco