Assignatura: PRÁCTICAS EN EMPRESA

Crèdits

24 ECTS

Grup

Grup MAGEPOTI19


Dates d'inici i fi

Des del 17/10/19 fins al 31/07/20

Horari

ND