Subject: CARTOGRAFÍA CATASTRAL Y EXPLOTACIÓN DE DATOS ASOCIADOS

Credits

1,85 ECTS

Group

Group 19-20


Start and end dates

Since 4/27/20 to 6/29/20

WhenSpeakers

Mª Pilar Peñarrubia Zaragoza