Currículum

Diego Ibáñez Estarelles

Representant de Bèlgid: Carnaval de Bèlgida.. Alcalde de Bèlgida. Tècnic d’Ennobliment Textil i en l’actualitat realitzant el Treball Final de Grau d’Enginyeria Química a la UPV al campus d’Alcoi.