Currículum

Ana Isabel Ejarque Peñarroya

Forcall: SANTANTONADA DEL FORCALL
Tècnic Ajuntament de Forcall i Directora de la Col·lecció Museogràfica Permanent de Forcall.