Currículum

Belen Barber Cortes

"Auditora Qualificada de BRC-IFS" i "Formadora Oficial de IFS", amb àmplia experiència professional com a responsable tècnic, auditor en cap i de formació.
- Formació acadèmica:
1998: Màster en Gestió de Qualitat per l'Escola d'Organització Industrial (I.O.I.) de Madrid.
1996: Llicenciada en Ciències Biològiques, especialitat Bioquímica, opció Microbiologia Alimentària Industrial per la Universitat de València.